สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 117 อัตรา

0
8702
สสจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  (Phetchabun Provicial Public Health Office) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 117 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวท.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2560  ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

โรงพยาบาลเขาค้อและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ

 • พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
 • แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลชนแดนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน

 • พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานพิมพ์  จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลน้ำหนาวและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำหนาว

โรงพยาบาลบึงสามพันและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน

 • พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลวังโป่งและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง

โรงพยาบาลวิเชียรบุรีและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี

 • พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 13 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 • เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลศรีเทพและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ

โรงพยาบาลหนองไผ่และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่

 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 15 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 • นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่าและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

 • พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 1 อัตรา
 • พนักประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
 • พนักประเมินผล  จำนวน 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 • แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จหล่มสักและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก

 • พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 6 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2560  ในวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น