การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี รับสมัครงาน รวม 12 อัตรา

0
2006
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • ลูกจ้างช่าง (แก้ไฟฟ้าขัดข้อง) รูปแบบกะ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
  • วุฒิ : ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี
  • จำนวน 6 อัตรา
 • ลูกจ้างช่าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
  • วุฒิ : ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี
  • จำนวน 3 อัตรา
 • ลูกจ้างพัสดุ สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี
  • วุฒิ : ปวช. สาขาการบัญชี พาณิชยการ โลจิสติกส์
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี
  • จำนวน 2 อัตรา
 • ลูกจ้างบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้า
  • วุฒิ : ปวช. ด้านบริหาร ฯ
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี
  • จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมอาคาร ชั้น4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ชลบุรี ภาค3  ตั้งแต่วันที่ 18-20 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3845-5291

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น