เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้าง 44 อัตรา

0
8442
เมืองพัทยารับสมัครงาน

เมืองพัทยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 44 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปวท.- ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

วุฒิ ปริญญาตรี (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท)
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
4. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา
6. ผู้ช่วยนักอาชีวบำบัด จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยนักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยบรรณารักษ์  จำนวน 2 อัตรา
9. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
10.ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
11. ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา

วุฒิ ปวส.หรือ ปวท. (อัตราเงินเดือน ปวส.13,285 บาท / ปวท. 12,850 บาท)
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จำนวน 3 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 5 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินละบัญชี จำนวน 2 อัตรา
6. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
7. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และอายุไม่เกิน 60 ปี
  • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศเมืองพัทยา

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3825-3126

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศเมืองพัทยา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น