สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 9 อัตรา

0
1595
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (Office of Transport and Traffic Policy and Planning) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งว่างครั้งแรก รวม 9 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดรับสมัคร

  • วิศวกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท ฯ) ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 1 อัตรา
  • วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท ฯ) ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 5 อัตรา
  • วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ (ปริญญาโท ฯ) ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 3 อัตรา
  • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ ฯ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://otp.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: 02-216-2848, 02-215-1515 ต่อภายใน 1023,1110
    ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น