สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

0
2217
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperatives) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 อัตรา วุฒิ ม.6-ปวช.- ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ  (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ม.6) จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี สาขา วิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี สาขา สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น