สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา

0
2690
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • วิศวกร ด้านไฟฟ้า (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา
  • วิศวกร ด้านโยธา (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา
  • นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ops.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16-27 ตุลาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น