สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 32 อัตรา

0
4892
สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานศาลยุติธรรม (The Courts of Justice) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 32 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวท.-อนุปริญญา-ปวส.-ปริญญาตรีี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่ศาลยุติธรรมเปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 22 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช.-ปวท.-อนุปริญญา-ปวส.
  • รายละเอียดประกาศ
  • สามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.
 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 2 อัตรา ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.
 3. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 2 อัตรา
 4. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 3 อัตรา
 5. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 2 อัตรา
 6. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่างครั้งแรก : 1 อัตรา
  • รายละเอียดประกาศ
  • ตำแหน่งที่ 3-6 สามารถสมัครได้ทั้งผู้ที่ผ่านภาค ก ของ ก.พ และ ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://op.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานศาลยุติธรรม โทร: 0-2142-4412 ,0-2142-4413,0-2142-4414 โทรสาร: 0-2143-7814 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น