เตรียมตัวสอบ – สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก ทั่วไป ประจำปี 2559

3
3611
สอบภาค ก ทั่วไป ปี 2559

หลังจากรอกันมาทั้งปี วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2559) ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้ประกาศเปิดรับสมัคร การสอบภาค ก แบบทั่วไป ซึ่งเปิดให้กับผู้สมัครทั้งหลายที่มีคุณสมบัติครบตามที่ทาง สำนักงาน ก.พ. กำหนด ต่างจาก การสอบภาค ก พิเศษ ซึ่งประกาศมาก่อนหน้านี้ ที่ต้องสอบผ่าน ภาค ข ก่อน ใครรออยู่มาดูรายละเอียดกัน ติดตามข่าว สมัครงานราชการ

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบภาค ก) ประจำปี 2559 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-22 มีนาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา คือ ปวช. ปวท. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น ที่ สำนักงาน ก.พ. รับรอง

สนามสอบ การสอบภาค ก ปี 2559

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะดำเนินการสอบพร้อมกันทุกศูนย์ จำนวน 11 แห่งทั่วประเทศ

 1. กทม.และปริมณฑล
 2. ฉะเชิงเทรา
 3. ราชบุรี
 4. ชลบุรี
 5. เชียงใหม่
 6. พิษณุโลก
 7. อุดรธานี
 8. อุบลราชธานี
 9. นครราชสีมา
 10. สุราษฎร์ธานี
 11. สงขลา

กำหนดการ สอบภาค ก ปี 2559

กิจกรรม กำหนดวัน เวลา สถานที่
1. แพร่ข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2559
2. สมัครสอบ

2.1 กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์ม การชำระเงิน

2 – 22 มี.ค. 59 ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job3.ocsc.go.th
2.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ และเลือกศูนย์สอบ 2 – 23 มี.ค. 59
ในเวลาทำการ
เคาน์เตอร์ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
2 – 23 มี.ค. 59
ภายในเวลา 22.00 น.
ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ KTB NETBANK ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ทางเครื่อง ATM ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 30 พ.ค. 59 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job3.ocsc.go.th

4. สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 10 ก.ค. 59
และ
ทุกศูนย์สอบ
7 ส.ค. 59 เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 21 ต.ค. 59 ทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://job3.ocsc.go.th
ติดตามข่าว สมัครงานราชการ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร สอบภาค ก ปี 2559

การรับสมัคร สอบภาค ก ปี 2559

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซค์ http://job3.ocsc.go.th/ 
 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-22  มีนาคม 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น