ไขข้อข้องใจ สำนักงาน กพ เปิดสอบภาค ก พิเศษ ปี 2559 คืออะไร มาดูกัน

1
18073
สำนักงาน กพ. เปิดสอบภาค ก พิเศษ ปี 2559

เพิ่มเติม (24 กพ. 59) สอบภาค ก ทั่วไป ปี 2559 ประกาศแล้วครับ กดดูรายละเอียดได้

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการรับสมัครสอบภาค ก พิเศษ จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) ซึ่งในปีนี้กำหนดเปิดรับสมัครสอบ ในวันที่ 15 มีนามคม – 4 เมษายน 2559 thaijobnews.com นำข้อมูลเกี่ยวกับการสอบครั้งนี้มาฝากกัน
สำนักงาน กพ.

หลายท่านอาจจะสงสัยว่า การสอบภาค ก พิเศษครั้งนี้ ต่างจาก การรับสมัครสอบ กพ ทั่วไป อย่างไร พูดง่ายๆ ก็คือ ผู้ที่จะเข้าทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. เท่านั้น

โดยปรกติแล้วเราจะต้องทำการสอบเรียงลำดับกันไป คือต้อง สอบภาค ก ให้ผ่านเสียก่อน จึงสามารถนำหนังสือรับรองที่ทาง สำนักงาน กพ. ออกให้ไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อ สอบภาค ข ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง ดังที่ทาง thaijobnews.com ได้นำเสนอข่าวการรับสมัครงานราชการ มาโดยตลอด เมื่อสอบผ่านในขั้นตอนนี้แล้ว จึงได้สอบภาค ค ต่อไป ซึ่งก็คือการสอบสัมภาษณ์นั่นเอง

การสอบภาค ก. พิเศษ หรือ สอบภาค ก. สำหรับส่วนราชการ คือการสอบภาค ก. ที่จัดสอบให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นการเฉพาะ โดยจะเริ่มจากหน่วยงานนั้นๆ ได้ออกประกาศที่อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่ผ่านการสอบภาค ก มีโอกาสเข้าสอบภาค ข ก่อน เมื่อสอบผ่านแล้ว จึงค่อยมาสมัครสอบภาค ก พิเศษ นี้อีกครั้ง ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนัก จึงต้องทำการศึกษาประกาศของหน่วยงานต่างๆให้ดี

หน่วยงานที่ส่งรายชื่อ ในการสอบภาค ก พิเศษ ครั้งนี้ ปี 2559

thaijobnews.com ได้ตรวจสอบกับเอกสารของทาง สำนักงาน กพ. พบว่าหน่วยงานราชการที่จะส่งรายชื่อของผู้มีสิทธ์เข้าสอบ ภาค ก พิเศษ ให้กับทางสำนักงาน กพ ในครั้งนี้มีดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • กรมอนามัย
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ผู้ที่สอบผ่านในครั้งนี้ จะได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก.เช่นเดียวกับ ผู้ที่สอบผ่านโดยการจัดสอบทั่วไปปีละครั้งของสำนักงาน กพ. ซึ่งสามารถในไปใช้สมัครงานราชการ กับ หน่วยงานราชการ กระทรวง หรือ องค์กรต่างๆ ที่ รับรอง การสอบภาค ก ของ กพ.

กำหนดการสอบภาค ก พิเศษ ประจำปี 2559

กิจกรรม สอบภาค ก พิเศษ ปี 2559
ส่วนราชการส่งข้อมูล ผู้สอบผ่านฯ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
สมัครสอบ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 18 เมษายน 2559
สอบข้อเขียน 24 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 27 พฤษภาคม 2559

แผนฝังของการสอบภาค ก พิเศษ ปี 2559

แผนผังอธิบายขั้นคอนการสอบภาค ก พิเศษ

คำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับการสอบภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2559

 1. ถาม – การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือ ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ คืออะไร
  ตอบ – เป็นการจัดสอบให้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ข. ของส่วนราชการแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือรับรอง ภาค ก. เท่านั้น ซึ่งเรียกกันสั้น ๆ ว่า “ภาค ก. พิเศษ
 2. ถาม – การสอบภาค ก. พิเศษ จะจัดขึ้นกับทุกส่วนราชการหรือไม่
  ตอบ – จัดสอบเฉพาะบางส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบภาค ข. และ ค. จากผู้ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองภาค ก. และเมื่อสอบผ่านภาค ข. แล้ว จะส่งชื่อ-สกุล ให้สำนักงาน ก.พ. เพื่อจัดสอบภาค ก. ตามปฏิทินที่กำหนด
 3. ถาม – ใน 1 ปี จะมีการเปิดรับสมัครสอบภาค ก. พิเศษ กี่ครั้ง
  ตอบ – ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. กำหนดปฏิทินการเปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง
  ครั้งที่ 1

  • สมัครสอบ วันที่ 14 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2558
  • สอบข้อเขียน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558

  ครั้งที่ 2

  • สมัครสอบ วันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2559
  • สอบข้อเขียน วันที่ 24 เมษายน 2559
 4. ถาม – หากสอบภาค ก. พิเศษ ผ่านแล้ว จะสามารถนำหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ไปใช้สมัครสอบกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
  ตอบ – สามารถนำไปใช้ได้เพราะเป็นการสอบที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. และใช้หลักสูตรการสอบเดียวกัน
 5. ถาม – หากสอบภาค ก. พิเศษแล้ว ผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่ไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ จะมีการเปิดสอบซ่อมวิชาภาษาอังกฤษหรือไม่
  ตอบสำนักงาน ก.พ. จะไม่จัดสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้อีกในการสอบภาค ก. พิเศษ แต่ผู้สมัครสอบสามารถยื่นหลักฐานการรับรองผลภาษาอังกฤษอื่น ๆ ตามที่ ก.พ. กำหนด ในวันสอบข้อเขียนภาค ก. พิเศษ
 6. ถาม – หลักฐานภาษาอังกฤษอื่น ๆ มีอะไรบ้าง
  ตอบ – หลักฐานรับรองผลที่ยังไม่หมดอายุจากการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP และ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ
 7. ถาม – จะทราบได้อย่างไรว่าส่วนราชการไหนกำลังเปิดรับสมัครสอบอยู่บ้าง
  ตอบ – ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครเข้ารับราชการ”

ติดตามข่าวการเปิดสอบภาค ก ทั่วไป จากสำนักงาน กพ.

ส่วนท่านที่ยังเข้าสอบภาค ก ในครั้งนี้ไม่ได้ เพราะยังไม่ผ่านการสอบภาค ข ของหน่วยงานราชการที่เปิดสอบ ท่านสามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสอบภาค ก ทั่วไป ที่ทางสำนักงาน กพ. จะประกาศออกมา ได้ที่เว็บไซต์ www.thaijobnews.com หรือ ทางเฟสบุ๊คเพจ ข่าว รับสมัครงานราชการ งานเอกชน ทั่วไทย และทาง twitter ที่ @thaijobnews2559

เว็บไซต์สำนักงาน กพ.

ที่มา: สำนักงาน กพ.
เรียบเรียงข้อมูลโดย thaijobnews.com และ เพจ ข่าว รับสมัครงานราชการ งานเอกชน ทั่วไทย

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

Comments are closed.