สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 79 อัตรา

0
2355

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รวม 79 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) อัตราว่าง : 30 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) อัตราว่าง : 42 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางนิติศาสตร์
 • นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) อัตราว่าง : 4 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราว่าง : 3 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
 • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.oag.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนัก บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถนนพระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2271-8000 ต่อ 1208 โทรสาร: 0-2618-5760 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น