สำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 รับสมัครลูกจ้างสมทบ รวม 4 อัตรา

0
1663
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 รับสมัครลูกจ้างสมทบ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand) สำนักตรวจสอบพิเศษภาค11 (จ.นครสวรรค์) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างสมทบ (บรรจุ จ.กำแพงเพชร-อุทัยธานี-สิงห์บุรี) วุฒิ ปวส.-อนุปริญญา-ปวท.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2559 ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดที่ประสงค์จะสอบคัดเลือก (ตามแนบท้ายประกาศ) ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 (วุฒิ ปริญญาตรีทางบัญชี)
  • สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.กำแพงเพชร ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.อุทัยธานี ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.สิงห์บุรี ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น4 (วุฒิ ปวส.-อนุปริญญา-ปวท.)
  • สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.กำแพงเพชร ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง สมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดที่ประสงค์จะสอบคัดเลือก (ตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 1-23 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น