สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้างสมทบ รวม 11 อัตรา

0
5262
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส่วนกลาง) รับสมัครลูกจ้างสมทบ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (Office of the Auditor General of Thailand) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร

  • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 ด้านบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง :  6 อัตรา
  • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น3 ด้านคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ)ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
  • พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น5 ด้านบัญชี (ปวช.) ตำแหน่งว่าง :  3 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น2 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2271-8000 ต่อ 3204 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น