มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) รวม 20 อัตรา

0
3171
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เปิดรับบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) รวม 20 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัคร

พนักงานราชการทั่วไป

 • นายช่างเทคนิค (ปวส.ฯ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักสื่อสารมวลชน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี สาขาบัญชี) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • สถาปนิก (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

 • นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นิติกร (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ห้องงานนิติการและการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 075-377426

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น