โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 210 อัตรา

0
6198

โรงพยาบาลนครพิงค์ (Nakornping Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 210 อัตรา วุฒิ ม.3- ม.6-ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี  สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ -22 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • ตำแหน่งและวุฒิ (ตามประกาศแนบท้าย)
  • อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น2 อาคารหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลนครพิงค์  ตั้งแต่บัดนี้-22 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น