สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน รวม 31 อัตรา

0
3344
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (National Farmers Council) เปิดรับสมัครพนักงาน รวม 31 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีชีวภาพ ฯ
  • รายละเอียดประกาศ
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ ฯ
  • รายละเอียดประกาศ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัครสอบ

 • สมัครสอบได้ที่ https://nfc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน-19 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โทร. 02-5612797 – 8 ต่อ 32,33 โทรสาร. 02-5612797 – 8 ต่อ 25
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น