สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบรรจุเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา

0
3115
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Office of the National Economics and Social Development Board) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบรรจุเข้ารับราชการ รวม 16 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัคร

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  • ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติรัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์
   การบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี บริหารธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร นิเทศศาสตร์
   สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติรัฐศาสตร์ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์
   การบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี บริหารธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร นิเทศศาสตร์
   สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
  • ปวส.สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  • ปวส.สาขาวิชาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://nesdb.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ฝ่ายการเจ้าหน้าที 02-2804085 ต่อ 2225
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น