กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2559 รวม 48 อัตรา

0
12084
กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กองทัพเรือ (Royal Thai Navy) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2559 รวม 48 อัตรา วุฒิ ม.6- ปวช.- ปริญญาตรี  สมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ระดับปริญญาตรี (ชาย/หญิง) 

 • ชั้นสัญญาบัตร
  • สาขา บัญชี/ การบัญชี/ การเงิน/ การสอบบัญชี/ การบัญชีต้นทุน/ การเงินและการธนาคาร/ การธนาคารและการเงิน ตำแหน่งว่าง: 6 อัตรา
  • นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตสภา ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า (รับเฉพาะเพศชาย) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย) ตำแหน่งว่าง: 6 อัตรา
  • วิศวกรรมโยธา (รับเฉพาะเพศชาย) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • เคมี/ เคมีวิเคาระห์/ เคมีวิเคาระห์และเคมีอนินทรีย์/ เคมีอินทรีย์/ อินทรีย์เคมี/ เคมีเทคนิค/ เคมีวิศวกรรม/ เคมีอุตสาหกรรม/ เคมีทั่วไป  (รับเฉพาะเพศชาย) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา

ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (ชาย/หญิง) 

 • ต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
  • สาขาการบัญชี (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 28 อัตรา
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าทุกสาขา ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • การจำหน่ายระเบียบการ ตั้งแต่ที่ 1-22 สิงหาคม 2559 ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้
 •  กทม.
  •  กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. โทร 0-2475-4671 (เว้นวันหยุดราชการ
  • อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น2 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.
 • สัตหีบ
  • กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • ภัณฑุปกรณ์กองเรือยุทธการ หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมกำลังพลทหารเรือ ชั้น1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. ตั้งแต่วันที่ 15-22 สิงหาคม 2559ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศกองทัพเรือ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น