กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) รวม 34 อัตรา

0
3990
กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง)

กรมสรรพาวุธทหารเรือ (Naval Ordnance Department) เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.-ปวท.-ปวส. สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื่นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 • พนักงานบริการ กองอาวุธปล่อยวิถี (ชาย-หญิง/ม.3) จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานสูทกรรม กองสนับสนุนฯ (ชาย-หญิง/ม.3) จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานโทรศัพท์ฯ (ชาย-หญิง/ม.3) จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ กองบังคับการ (ชาย-หญิง/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ กองบังคับการ (ชาย-หญิง/ม.3) จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ กองคลังสรรพาวุธ (ชาย-หญิง/ม.3) จำนวน : 1 อัตรา
 • พนักงานเลี้ยงสัตว์ทางทหาร (ชาย-หญิง/ม.3) จำนวน : 1 อัตรา
 • ช่างปูน (ชาย/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา

ตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื่นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กทม.

 • ช่างโลหะ (ชาย/หญิง/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 9 อัตรา
 • ช่างปูน (ชาย/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 • ช่างสรรพาวุธ (ชาย/หญิง/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 5 อัตรา
 • ช่างไม้ (ชาย/หญิง/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 3 อัตรา
 • ช่างกลโรงงาน (ชาย/หญิง/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 4 อัตรา
 • ช่างสี (ชาย/หญิง/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ชาย/หญิง/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า (ชาย/หญิง/ปวช.-ปวท.-ปวส.) จำนวน : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18-31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
   • กรมสรรพาวุธทหารเรือ ต. สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  โทร.0 2466 1180 ต่อ63018,63019
   • กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กทม.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น