เทศบาลนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 129 อัตรา

0
7457
เทศบาลนนทบุรีรับสมัครงาน

เทศบาลนนทบุรี  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 129 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.- ปริญญาตรี – และสำหรับผู้มีทักษะ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รายชื่อตำแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
สำนักปลัดเทศบาล
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักการคลัง
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง จำนวน 2 อัตรา
6. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

สำนักการช่าง
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา
3. ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 6 อัตรา
6. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

กองวิชาการและแผนงาน
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

สำนักการศึกษา
1. ผู้ช่วยครู (คหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู (ภาษาไทย) จำนวน 4 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู(ฟิสิกส์) จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 4 อัตรา
5. ผู้ช่วยครู (บรรณารักษ์) จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยครู (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
8. ผู้ช่วยครู (นาฏศิลป์) จำนวน 2 อัตรา
9. ผู้ช่วยครู (ดนตรีไทย) จำนวน 1 อัตรา
10. ผู้ช่วย (ดนตรีสากล) จำนวน 1 อัตรา
11. ผู้ช่วยครู(พลศึกษา) จำนวน 2 อัตรา
12. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา
13. ผู้ช่วยครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 4 อัตรา
2. ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินละบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ
สำนักปลัดเทศบาล
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
สำนักการช่าง
1. ช่างเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 อัตรา
3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

กองวิชาการและแผนงาน
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักการศึกษา
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

แขวงท่าทราย
1. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล
1. พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา
3. พนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา

สำนักการคลัง
1. เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล จำนวน 3 อัตรา

สำนักการช่าง
1. คนงาน จำนวน 24 อัตรา
2. คนสวน จำนวน 6 อัตรา

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. คนงาน จำนวน 6 อัตรา

สำนักการศึกษา
1. คนครัว จำนวน 2 อัตรา
2. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

กองส่งเสริมวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา
1. ภารโรง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมเล็กชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศเทศบาลนนทบุรี

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น