งานรัฐวิสาหกิจใหม่ การประปานครหลวง เปิดสอบ วิศวกร และอื่นๆ

0
3632
การประปานครหลวง ประกาศรับสมัครงาน

ใครกำลังรอสอบงานรัฐวิสาหกิจ ตอนนี้เปิดรับแล้วนะครับ เป็นงานจากการประปานครหลวง เปิดรับ ผู้สมัครสอบ เพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีวุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำปี พศ 2559 จำนวนทั้งสิ้น 108 อัตรา

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. วิศวกรจำนวน 53 อัตรา ตามรายละเอียดนี้
  • วิศวกร (โยธา) 24 อัตรา
  • วิศวกร (ไฟฟ้า/วัดคุม/เครื่องวัด) 15 อัตรา
  • วิศวกร (เครื่องกล) 7 อัตรา
  • วิศวกร (ทรัยากรน้ำ/แหล่งน้ำ) 3 อัตรา
  • วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
  • วิศวกร (อุตสาหกรรม) 3 อัตรา
 2. นักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 3. นักวิทยาศาสตร์ 6 อัตรา
 4. นักบัญชี 20 อัตรา
 5. นักวิชาการการเงินการคลัง 9 อัตรา
 6. นักการตลาด 2 อัตรา
 7. ผู้ตรวจสอบ 1 อัตรา
 8. นักประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
 9. นิติกร 1 อัตรา
 10. นักบริหารงาน 11 อัตรา
 11. นักอาชีวอนามัย 2 อัตรา
 12. นักบริหารงาน (ด้านสารสนเทศ) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอเรียกบรรจุ)
 13. นักบริหารงานพัสดุ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอเรียกบรรจุ)
 14. นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอเรียกบรรจุ)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี, ปริญญาโท อายุไม่เกิน 37 ปี นับถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผลทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
 • ผลทดสอบ TOEFL แบบ PBT ไม่ต่ำกว่า 477 หรือ
 • ผลทดสอบ TOEFL แบบ IBT ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ
 • ผลทดสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5
 • และคุณสมบัติอื่นๆ ตามตำแหน่งที่สมัคร ซึ่งระบุใน ประกาศจากการประปานครหลวง

การรับสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เว็บไซต์ job.mwa.co.th
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาและสถานที่สอบ ในวันที่ 7 มีนาคม 2559
 • สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559
 • สอบถามรายละเอียดเรื่อง คุณสมบัติได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริการงานบุคคล ฝ่ายบริหารทัพยากรบุคคล ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 0-2504-0123 ต่อ 1562, 1579, 1649, 1686
 • สอบถามวิธีสมัคร การชำระเงิน และอื่นๆ ติดต่อ Call Center ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 0-2257-7230
*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ***

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น