การประปานครหลวง รับสมัครพนักงาน ปีงบประมาณ 2560

0
4797
การประปานครหลวง รับสมัครพนักงาน ปีงบประมาณ 2560

การประปานครหลวง (Metropolitan Waterworks Authority) เปิดรับสมัครรับสมัครพนักงาน ปีงบประมาณ 2560 วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • วิศวกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 7 อัตรา
  • นักบัญชี (ปริญญาตรี ทางการบัญชี) จำนวน : 11 อัตรา
  • ผู้ตรวจสอบ (ปริญญาตรี ทางการบัญชี) จำนวน : 3 อัตรา
  • นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 2 อัตรา
  • นักคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ
  • นิติกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ
  • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://mwa.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น โทร. 0 2504 0123 ต่อ 2624, 1562, 1579, 1686

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น