สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 715 อัตรา

0
2144
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 715 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม-15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร

ระดับปฎิบัติการ จำนวน 654 อัตรา

 • นายแพทย์ปฎิบัติการ จำนวน 179 อัตรา
 • ทันตแพทย์ปฎิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
 • พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ  จำนวน 339 อัตรา
 • เภสัชกรปฎิบัติการ จำนวน 35 อัตรา
 • แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ  จำนวน 6 อัตรา
 • นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฎิบัติการ  จำนวน 4 อัตรา
 • นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมายปฎิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัดปฎิบัติการ  จำนวน 11 อัตรา
 • นักกายอุปกรณ์ปฎิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
 • นักกิจกรรมบำบัดปฎิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา
 • นักรังสีการแพทย์ปฎิบัติการ  จำนวน 27 อัตรา
 • นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติการ  จำนวน 5 อัตรา

ระดับปฎิบัติงาน จำนวน 61 อัตรา

 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถ.หลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม-15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2224 9711 หรือ 0 2220 7534

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น