สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 5 อัตรา

0
1967
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (Office of the Permanent Secretary) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก รวม 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ
  • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหกรรม
  • บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.mot.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 9-27 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
  โทรศัพท์: 02-283-3004 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2652-8244 , 0-2257-7230

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น