สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 29 อัตรา

0
2588
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 29 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัคร

 • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ /รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
  • ตำแหน่งว่าง :  14 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ตำแหน่งว่าง :  13 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ /รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์
  • ตำแหน่งว่าง :  2 อัตรา
 • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก.ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://moph.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-1346
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น