สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

0
2637
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ministry of public health) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 12 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2560 ในวันราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • นายช่างเทคนิค (โยธา) (ปวส.ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) (ปวส.ฯ) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
  • นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • เศรษฐกร (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
  • นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
  • นิติกร (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของสมัครงาน

การรับสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ กลุ่มงานบริหารลูกจ้างและพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 20-24 มีนาคม 2560 โทร. 0 2590 1349-50 ในวันเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น