สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 23 อัตรา

0
6436
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (Office of Permanent Secretary Ministry of Commerce) เปิดรับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง-ภูมิภาค) รวม 23 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดรับสมัคร

ส่วนกลาง รายละเอียดประกาศ

 • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท ฯ) จำนวน 1 อัตรา (สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ)
 • นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

ส่วนภูมิภาค รายละเอียดประกาศ

 • นักวิชาการพาณิชย์ (ปริญญาตรี ฯ)
  • จำนวน 3 อัตรา (สนง.พาณิชย์จังหวัด เขต8 และเขต9)
 • นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี) (ปริญญาตรี ฯ)
  • จำนวน 11 อัตรา (สนง.พาณิชย์จังหวัด เขต5/เขต6/เขต8/เขต13 และเขต16)
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.)
  • จำนวน 6 อัตรา (สนง.พาณิชย์จังหวัด เขต3/เขต5/เขต7/เขต10/เขต13)
 • เจ้าพนักงานการพาณิชย์ (ปวส.)
  • จำนวน 1 อัตรา (สนง.พาณิชย์จังหวัด เขต6)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://opsmoc.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนน.นนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02-507-6534 และ 02-507-6546 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น