โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 75 อัตรา

0
5500
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครงาน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (Maharat Nakhon Ratchasima Hospital) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 75 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี-ปวส.-ปวช.-ม.6-ม.3 สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • เภสัชกร ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • นักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
  • นักช่างเทคนิค (ปวส.สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • ช่างเทคนิค (ปวช.สาขาโยธา, ก่อสร้าง) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • พนักงานรักษาความปลอดภัย (ม.3) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง ม.6) ตำแหน่งว่าง : 29 อัตรา
  • พนักงานทั่วไป (ม.3 เพศชาย) ตำแหน่งว่าง : 20 อัตรา
  • พนักงานทั่วไป (ม.3 เพศหญิง) ตำแหน่งว่าง : 15 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 16-23 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

แผนที่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น