สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา

0
2419
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (Ministry of Natural Resources and Environment) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ตำแหน่งงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปิดรับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาษาอังกฤษ สื่อสารมวลชน
  • เงินเดือน: 18,000 บาท
  • ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
   • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เพชรบุรี
   • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สกลนคร
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสาขาอื่นๆ ตามแนบท้ายประกาศ
  • เงินเดือน: 18,000 บาท
  • ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
   • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มุกดาหาร
   • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สุโขทัย
   • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุทัยธานี
 • นักวิชาการป่าไม้ 
  • วุฒิ : ปริญญาตรี ทางวนศาสตร์
  • เงินเดือน: 18,000 บาท
  • ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
   • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.อุทัยธานี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สามารถสมัครงานได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและสำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ปฏิบัติงานและรับสมัคร (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ 3-10 เมษายน 2560 ในวันเวลาราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น