กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) รวม 5 อัตรา

0
500
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคล)

กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (นักทรัพยากรบุคคล) รวม 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัคร

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์ การจัดการ ภาษาวรรณคดี นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  • ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
   • ต้องเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://mfa.job.thai.com/ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม-16 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหา กระทรวงการต่างประเทศโทร. 0-2203-5000 ต่อ 15408-15410 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น