กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย-หญิง) รวม 136 อัตรา

0
8959
กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ชาย-หญิง)

กรมแพทย์ทหารอากาศ (Directorate of Medical Services,Royal Thai Air Force) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กองการพยาบาล รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 136 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดรับสมัคร

 • พยาบาล จำนวน 50 อัตรา
  • หญิง/อายุ 18-30 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลผดุงครรภ์
 • พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 61 อัตรา
  • หญิง/อายุ 18-35 ปี /ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
   น้ำหนัก 40 – 80 กิโลกรัม
  • วุฒิ ม.3-ม.6
 • ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 25 อัตรา (อายุ18-40 ปี)
  • พนักงานห้องปฏิบัติการฯ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • โภชนาการฯ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานห้องปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • นักกายภาพบำบัด (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 5 อัตรา
  • ช่างไฟฟ้า (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานกระจายเสียง (ม.3-ม.6) จำนวน 2 อัตรา
  • ช่างเขียน (ม.3-ม.6) จำนวน 1 อัตรา
  • ช่างไม้ (ม.3-ม.6) จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานรักษาความปลอดภัย (ม.3-ม.6) จำนวน 3 อัตรา
  • พนักงานบริการ (ม.3-ม.6) จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • อื่นๆ ตามที่ระบุใน ประกาศจากกรมแพทย์ทหารอากาศ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กทม. ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2561 ในวันเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2534-7234 ในวันเวลาราชการ

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น