การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครพนักงาน รวม 95 อัตรา

0
4196
การไฟฟ้านครหลวง รับสมัคพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (Metropolitan Electricity Authority) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 95 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • 1. นักวิชการ 5 (ปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ โดยต้องมีวุฒิพื้นฐานปริญญาตรีทางเศรษฐศาสต์ ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 2. วิศวกรรไฟฟ้า4 (ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) อัตราว่าง : 17 อัตรา
 • 3.  วิศวกรรมโยธา4 (ชาย/ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา) อัตราว่าง : 3 อัตรา
 • 4. เลขานุการ4 (ปริญญาตรี ทางเลขานุการ หรือ ทางการจัดการ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 5. นักวิชาการ4 ด้านเศรษฐกิจ (ปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 6. นักวิชาการ4 ด้านแผนงาน (ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 7. นักบริหารพัสดุ4 (ปริญญาตรี ทางบริการธุรกิจ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • 8. นักประมวลผลข้อมูล4 (ปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • 9. นักประชาสัมพันธ์4 (ปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 10. นิติกร4 (ปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์) อัตราว่าง : 7 อัตรา
 • 11. นักบัญชี4 (ปริญญาตรี ทางการบัญชี) อัตราว่าง : 6 อัตรา
 •        นักการเงิน1 (ปริญญาตรี ทางการบัญชี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 12. นักวิชาการ4 ด้านครวจสอบ (ปริญญาตรี ทางการบัญชี) อัตราว่าง : 1 อัตรา
 • 13. ช่างเทคนิคเครื่องกล3 (ชาย/ปวส. ทางสาขาเครื่องกล ช่างยนต์) อัตราว่าง : 4 อัตรา
 • 14. ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 (ชาย/ปวส. ทางสาขาไฟฟ้ากำลัง) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 •        ช่างเทคนิคไฟฟ้า3 (ชาย/ปวส. ทางสาขาไฟฟ้ากำลัง) อัตราว่าง : 9 อัตรา
 • 15. ช่างเทคนิคไฟฟ้า2  (ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี /ปวช.ทางสาขาไฟฟ้ากำลัง) อัตราว่าง : 9 อัตรา
 • 16. พนักงานธุรการ 3 (ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม) อัตราว่าง : 21 อัตรา
 •        พนักงานพัสดุ 3 (ปวส.สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม) อัตราว่าง : 2 อัตรา
 • 17. พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 (ชาย/ ม.3) อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://mea.thaijobjob.com/ หัวข้อ รับสมัครงาน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมงชั่วโมง
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ การไฟฟ้านครหลวง 02 2563192
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น