กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา

0
5489
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

กรมเจ้าท่า (Marine Department) รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 11 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560-8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัคร

 1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ปวส.) จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 4. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 5. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านพาณิชยนาวี) (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 6. นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 7. นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท ฯ) จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 8. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ปริญญาโท ฯ) จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://md.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560-8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น