กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) รวม 15 อัตรา

0
4865
กรมเจ้าท่า รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)

กรมเจ้าท่า (Marine Department) รับสมัครพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) รวม 15 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งงานที่กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัคร

 1. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน : 2 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานสถิติ (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 5. ช่างสำรวจ (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 6. นายช่างโยธา (ปวส.) จำนวน : 2 อัตรา
 7. ช่างขุดลอก (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา
 8. ช่างเครื่องเรือ (ถือประกาศนียบัตร ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 10. นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 11. นิติกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 12. นักวิชาการขนส่ง (ด้านนโยบายและแผน) (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน : 1 อัตรา
 13. นักภูมิศาสตร์ (ปริญญาตรี/โท ฯ) จำนวน : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://md.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น