โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 127 อัตรา

0
3524
โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลเลิดสิน (Lerdsin Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รวม 127 อัตรา วุฒิ ม.3- ม.6- ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พยาบาลวิชาชีพ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 40 อัตรา
 • นักกิจกรรมบำบัด (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • วิศวกร (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
 • นักวิชาการสถิติ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 5 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 6 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสถิติ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • พนักงานกู้ชีพ ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งว่าง: 10 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านพยาบาล) ตำแหน่งว่าง: 24 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (งานทันตกรรม) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานเปล ตำแหน่งว่าง: 6 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ขับรถems) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
 • พนักงานประจำตึก ตำแหน่งว่าง: 6 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี  ตั้งแต่วันที่ 4-20 มกราคม 2560 ในวันเวลาราชการ

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศจากโรงพยาบาลเลิดสิน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น