โรงพยาบาลเลิดสิน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 68 อัตรา

0
7725
โรงพยาบาลเลิดสินรับสมัครงาน

โรงพยาบาลเลิดสิน (Lerdsin Hospital) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง รวม 68 อัตรา วุฒิ ม.3- ม.6- ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักกิจกรรมบำบัด ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • นักวิชาการการเงินและบัญชี ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 7 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 5 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 5 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานรับโทรศัพท์ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานกู้ชีพ ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งว่าง: 23 อัตรา
 • พนักงานเปล ตำแหน่งว่าง: 4 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานประจำตึก ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
 • พนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ems) ตำแหน่งว่าง: 2 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา) ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร ตำแหน่งว่าง: 3 อัตรา
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ ตำแหน่งว่าง: 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเลิดสิน ชั้น 8 อาคาร 33 ปี  ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม – 12 เมษายน 2559 ในวันเวลาราชการ

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศจากโรงพยาบาลเลิดสิน

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น