กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รวม 43 อัตรา

0
8280
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

กรมพัฒนาที่ดิน (Land Development Department) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 43 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมพัฒนาที่ดินเปิดรับสมัคร

 • นิติกร (ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ) จำนวน 4 อัตรา ส่วนกลาง (กทม.)
 • นักสำรวจดิน (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา ส่วนกลาง (กทม.)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา ส่วนกลาง (กทม.)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 3 อัตรา ส่วนกลาง (กทม.)
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา ส่วนกลาง (กทม.)
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา ส่วนกลาง (กทม.)
 • เศรษฐกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา ส่วนกลาง (กทม.)
 • วิศวกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา ส่วนกลาง (กทม.)
 • วิศวกรโยธา (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา ส่วนกลาง (กทม.)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา (จ.ปทุมธานี/ชัยนาท)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 2 อัตรา (จ.ปทุมธานี/นครปฐม)
 • นักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.ชลบุรี)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 3 อัตรา (จ.ชลบุรี/สระแก้ว/ระยอง)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา (จ.ตราด)
 • เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.ชลบุรี)
 • เจ้าพนักงานการเกษตร (ปวส.ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.ชลบุรี)
 • นักวิชาการเกษตร  (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.นครราชสีมา)
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.บุรีรัมย์)
 • นักวิชาการเกษตร  (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.ร้อยเอ็ด)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา (จ.ยโสธร)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา (จ.ขอนแก่น)
 • นักสำรวจดิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (แม่ฮ่องสอน)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา (แม่ฮ่องสอน)
 • นักวิชาการเกษตร  (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.เพชรบูรณ์)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา (จ.พิษณุโลก)
 • เศรษฐกร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.พิษณุโลก)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน 1 อัตรา (จ.เพชรบุรี)
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.สมุทรสงคราม)
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.ภูเก็ต)
 • นักวิชาการเกษตร (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.ปัตตานี)
 • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.สงขลา)
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.ปัตตานี)
 • เจ้าพนักงานการเกษตร (ปวช.ฯ) จำนวน 1 อัตรา (จ.พัทลุง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://ldd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2941-0761
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น