สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

0
2774
สสจ.นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (Nakhonratchasima Provincial Public Health Office) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี  สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นิติกร (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิชาการเงินและบัญชี   (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิชาการพัสดุ  (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปริญญาตรี) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข (ปริญญาตรี)  ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักโภชนาการ (ปริญญาตรี)  ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) สาขาทางคอมพิวเตอร์)  ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • โภชนาการ (ปวส.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-4446-5658 ต่อ 441

แผนที่


รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น