มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2560 รวม 79 อัตรา

0
2316
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2560 รวม 79 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี -ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559-12 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ระดับ ปวส.

 • นายช่างเทคนิค (ระบบโทรศัพท์) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ระบบไฟฟ้า) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับ ปริญญาตรี

 • นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล หรือไฟฟ้า) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักบริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 13 อัตรา
 • นักบัญชี ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • ครูปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักบริการการศึกษา (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • วิศวกร (ด้านโยธา)  ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • วิศวกร (ด้านไฟฟ้า)  ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • นักวิชาการเกษตร ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักบริหารการเงิน ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักบรรณสารสนเทศ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ตรวจสอบภายใน ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักพัสดุ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ครูปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการเคมี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท

 • ผู้ช่วยนักวิจัย(ด้านไฟฟ้า) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับ ปริญญาโท

 • นักบริหารการเงิน ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • นักพัฒนาการศึกษา (ปริญญาโท ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
 • นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ (ปริญญาโท ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • นักบรรณสารสนเทศ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักพัสดุ (ปริญญาโท ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักบริหารทั่วไป (ปริญญาโท ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ (ปริญญาโท ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • ผู้ช่วยนักวิจัย(ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 • นักบริหารการศึกษา (ปริญญาโท ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

ระดับ ปริญญาเอก

 • นักพัฒนาการศึกษา (ปริญญาเอก ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปวส. 15,000  บาท
 • วุฒิปริญญาตรี  20,500 บาท
 • วุฒิปริญญาโท  24,000  บาท
 • วุฒิปริญญาเอก  31,000  บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://kmutt.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559-12 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 02-470-8075, 02-470-8085 โทรสาร. 02-470-8073
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น