มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 9 อัตรา

0
1262
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 9 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี -ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-20 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • วิศวกร (ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • นักคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ) ตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา
  • นักวิเคราะห์งาน (ปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคุณภาพ บริหารธุรกิจ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://kmutt.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 6-20 ธันวาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 02-470-8075, 02-470-8085 โทรสาร. 02-470-8073
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น