มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 58 อัตรา

0
2497
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  (King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi) เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน รวม 58 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี -ปริญญาโท สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

รายชื่อตำแหน่ง

 1. นายช่างเทคนิค ตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา
 2. นักบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งว่าง : 9 อัตรา
 3. นักบริการการศึกษา ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
 4. นักพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งว่าง : 8 อัตรา
 5. นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
 6. นักพัสดุ ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 7. นักบริหารการเงิน ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนักวิจัย ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 9. นักเทคโนโลยีการศึกษา ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 10. นักคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 11. นักบัญชี ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 12. นักวิเทศสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 13. นักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 14. นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 15. นักวิเคราะห์งาน ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • วุฒิปวส. 15,000  บาท
 • วุฒิปริญญาตรี  20,500 บาท
 • วุฒิปริญญาโท  24,000  บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://kmutt.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 02-470-8075, 02-470-8085 โทรสาร. 02-470-8073

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น