กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) 319 อัตรา

0
15960
กองทหารราบที่15 รับสมัครงาน อัตรานายสิบ วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. ปี 2559

กองพลทหารราบที่ 15 (Infantry Division 15) หนองจิก ปัตตานี เปิดรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อัตราสิบเอก) รวม 319 อัตรา  วุฒิ ม.3- ม.6- ปวช.สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2559 เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 •  เสมียนฯ (ม.6) ตำแหน่งว่าง : 69 อัตรา
 • นายสิบชิ้นส่วน , นายสิบคลังฯ,นายสิบกำลังพล ,นายสิบการทำลาย ,นายสิบส่งกำลังสายฯ,หัวหน้าเสมียนศูนย์ข่าว (ม.6) ตำแหน่งว่าง  : 13 อัตรา
 • พลขับฯ ,พลขับรถ ,พลขับรถกู้ (ม.3) ตำแหน่งว่าง  : 136 อัตรา
 • นายสิบสูทกรรม ,พลสูทกรรม (ม.3) ตำแหน่งว่าง : 21 อัตรา
 • ช่างยานยนต์ล้อ, ช่างซ้อมยานยนต์ล้อ (ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 41 อัตรา
 • พลช่างก่อสร้าง, นายสิบช่างก่อสร้าง (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 9 อัตรา
 • ช่างเครื่องมือกล ,ช่างอาวุธ ,พลประจำรถถากถาง (ปวช.) ตำแหน่งว่าง: 8 อัตรา
 • ช่างวิทยุ ตำแหน่งว่าง (ปวช.) : 2 อัตรา
 • พลวิทยุโทรเลข , พนักงานวิทยุ ,พลสลับสาย ,พลทางสาย,พลวิทยุ,พล.สว.ฯ ตำแหน่งว่าง (ม.3) : 20 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ณ แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองพลทหารราบที่ 15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตาตานี  ตั้งแต่บัดนี้ – 18 เมษายน 2559 เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.073- 424021

แผนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ประกาศจากกองพลทหารราบที่ 15

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น