สำนักงานปลัดกระทรวง ICT รับสมัครสอบบรรจุ 13 อัตรา

0
4145
กระทรวง ICT รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

สำหรับงานราชการที่เปิดรับอยู่ในช่วงนี้ มีงานของ กระทรวง ict โดย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยจะเปิดสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป มีทั้งหมด 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ปวส และปริญญาตรี โดยรับสมัครสอบ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 17 กุมภาพันธ์ นี้

สำหรับท่านที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลางสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์ 0-2141-6691, 0-2141-6690 และ 0-2141-7080 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 วุฒิ ปวสสาขาต่อไปนี้
  • ช่างยนต์
  • ช่างกลโรงงาน
  • ช่างโลหะ
  • ช่างก่อสร้าง
  • ช่างสำรวจ
  • ช่างโยธา
  • ช่างอิเล็กทรอนกส์
  • ช่างวิทยุและโทรคมนาคม และทางคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 6 อัตรา เงินเดือน 19,500 วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

การรับสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เว็บไซต์ job.mict.go.th
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาและสถานที่สอบ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ job.mict.go.th
 • ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

หากต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลางสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรศัพท์ 0-2141-6691, 0-2141-6690 และ 0-2141-7080 ในวันและเวลาราชการ

Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

*** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก ***

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น