สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา

0
3484
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  (Human Resource Information System (HRIS)) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ รวม 36 อัตรา วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัคร

 • เจ้าพนักงานชวเลขปฏิบัติงาน (ปวช.ฯ) จำนวน 8 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปวช.) จำนวน 9 อัตรา
 • เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน (ปวช.ฯ) จำนวน 3 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา
 • นิติกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 7 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ภาษาญี่ปุ่น) (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา
 • บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี ฯ) จำนวน 1 อัตรา

ทุกตำแหน่งต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://hris.parliament.go.th/job/#  ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม-9 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น