หัวหน้าที่ดี ต้องทำตัวอย่างไรให้เป็น ลูกน้องนับถือ

0
7520
เป็น หัวหน้าที่ดี ให้ลูกน้องนับถือ
เป็น หัวหน้าที่ดี ให้ลูกน้องนับถือ เครดิตภาพ shutterstock

หัวหน้า คือ คนที่ทำงานให้สำเร็จโดยใช้บุคคลอื่นที่อยู่ใต้บังคับบัญชาทำงานให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ หัวหน้าจึงต้องเป็นผู้ที่คิดและวางแผนงานเป็น และมีความสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ ซึ่งประการสุดท้ายนั่นเองที่คนเป็น หัวหน้าที่ดี ต้องทำให้ได้ จึงทำให้เกิดคำถามว่า หัวหน้าแบบไหนจึงทำให้ลูกน้องยินดีทำงานให้ด้วยความเต็มใจ ไร้ปัญหา

ต้องย้อนกลับไปพิจารณาที่ตัวลูกน้องว่า หัวหน้าแบบไหนเขาถึงยินดีและทำงานให้ คำตอบคือ หัวหน้าที่เขาเคารพ รัก นับถือ จนอยากเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหัวหน้านั่นเอง หัวหน้านั้น ต้องทำงานเก่งใช่หรือไม่ คำตอบในข้อนี้ มีทั้ง “ใช่” และ “ไม่ใช่” ใช่ในแง่การบริหารงาน บริหารคน

แต่ไม่ใช่ถ้าแปลว่า ต้องลงมือปฏิบัติงานเก่ง เพราะในงานหลายๆ อย่างที่สำเร็จลงด้วยโดยฝีมือผู้ปฏิบัติการนั้น อาจไม่ใช่งานที่หัวหน้าสามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวเอง ยิ่งเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้ทีมงานจำนวนมากด้วยแล้ว หัวหน้าไม่จำเป็นต้องเก่งงานนั้นด้วยซ้ำ แต่ขอให้ได้ใจลูกน้องเท่านั้น แม้หัวหน้าไม่เก่งงาน ลูกน้องก็เต็มใจเป็นไม้เป็นมือให้จนงานสำเร็จลุล่วง

ปัญหาคือ แล้วคุณสมบัติอะไรบ้างที่ทำให้คนเป็นหัวหน้าได้ใจลูกน้อง

  1. เป็นผู้ให้ ไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ไม่ว่าจะเป็นการให้สิ่งของ เครื่องใช้ ให้ความเป็นธรรมแก่ลูกน้องทุกคน ให้เกียรติและนับถือความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ให้รางวัลกรณีทำความดีเด่นควรยกย่อง รู้จักแบ่งความสำเร็จให้ลูกน้อง แต่หากผิดพลาดก็พร้อมจะยอมรับผิดไว้เอง หัวหน้าประเภทรับแต่ชอบ ไม่ยอมรับผิดนั้น ยากที่จะได้ใจลูกน้อง
  2. รู้จักพูด การบริหารงานนั้น ต้องให้งานกับคนที่เหมาะสม กรณีเช่นนี้ต้องรู้จักพูดให้ทุกคนเข้าใจเรื่องทีมงานกับความสำเร็จ รู้จักยกย่องให้กำลังใจ รับฟังความเห็นของลูกน้อง แม้ไม่เห็นด้วยก็รู้จักที่จะพูดไม่ให้เสียกำลังใจ
  3. สนับสนุนและช่วยเหลือ สนับสนุนหากลูกน้องมีโอกาสก้าวหน้า โดยไม่กลัวว่าจะเกินหน้าตน ในยามที่ลูกน้องประสบปัญหาอะไร ก็เข้าไปช่วยเหลือแก้ไข ทั้งในที่ทำงาน ไม่ปัดให้ลูกน้องต้องเสี่ยงภัย หรือรับโทษของความเสียหายแทนตน แม้ในเรื่องส่วนตัว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ถ้าช่วยเหลือได้ก็เต็มใจช่วย หัวหน้าที่มีใจให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนความก้าวหน้าของลูกน้องอย่างนี้ จะได้ใจลูกน้องเช่นกัน พร้อมที่จะช่วยเหลืองาน อย่างไม่มีเงื่อนไขเช่นกัน
  4. คนเป็นหัวหน้าต้องรู้จักการวางตัว คือมีความเป็นกันเองกับลูกน้อง ทุกคนชอบที่จะมีเพื่อน มากกว่าการมี “เจ้านาย” ที่ทำตัวเป็น “นาย” เหมือนเป็นคนคนละชั้น หัวหน้าที่เป็นกันเองจึงได้ใจลูกน้องมากกว่า

การบริหารคนเป็นศิลปะอย่างนึง คนเป็นหัวหน้าจะต้องรักษาสมดุล ทั้งเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์แบบ หัวหน้า – ลูกน้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ใครก็ทำกันได้ง่ายๆ ต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณ ให้เหมาะสมถูกกาลเทศะ สำหรับ หัวหน้ามือใหม่ thaijobnews.com ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น