องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงาน และ ลูกจ้างชั่วคราว รวม 158 อัตรา

0
8717
องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงาน และ ลูกจ้างชั่วคราว

องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม จำนวน 158 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี -ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • พนักงาน จำนวน 59 อัตรา 
  • วุฒิ : ปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี จำนวน 18 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. จำนวน 8 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. จำนวน 29 อัตรา
  • วุฒิ : ม.6. จำนวน 2 อัตรา
 • ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 2 ปี  จำนวน 69 คน
  • วุฒิ : ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. จำนวน 7 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. จำนวน 18 อัตรา
  • วุฒิ : ม.3-ม.6. จำนวน 42 อัตรา
 • ลูกจ้างชั่วคราว สัญญาจ้าง 1 ปี  จำนวน 30 อัตรา 
  • วุฒิ : ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. จำนวน 5 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. จำนวน 10 อัตรา
  • วุฒิ : ม.3-ม.6. จำนวน 13 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

 

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://gpo.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม เบอร์ติดต่อ 02-2038153-5 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น