องค์การเภสัชกรรม (จ.ปทุมธานี) รับสมัครพนักงาน รวม 234 อัตรา

0
4070
องค์การเภสัชกรรม (จ.ปทุมธานี) รับสมัครพนักงาน

องค์การเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization) รับสมัครบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน และ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม รวม 234 อัตรา วุฒิ ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี-ปริญญาโท สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 ตำแหน่งงานที่องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัคร

 • พนักงาน จำนวน 75 อัตรา 
  • วุฒิ : ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปริญญาตรี จำนวน 17 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. จำนวน 17 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. จำนวน 37 อัตรา
  • วุฒิ : ม.3-ม.6. จำนวน 3 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน
  • วุฒิ : ปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา
 • ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 30 ก.ย.2562) จำนวน 25 คน
  • วุฒิ : ปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. จำนวน 12 อัตรา
  • วุฒิ : ม.3-ม.6. จำนวน 12 อัตรา
 • ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 2 ปี) จำนวน 103 อัตรา 
  • วุฒิ : ปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ : ปวส. จำนวน 10 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. จำนวน 31 อัตรา
  • วุฒิ : ม.3-ม.6. จำนวน 60 อัตรา
 • ลูกจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างไม่เกิน 1 ปี)  จำนวน 28 อัตรา 
  • วุฒิ : ปวส. จำนวน 5 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. จำนวน 11 อัตรา
  • วุฒิ : ม.3-ม.6. จำนวน 12 อัตรา
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • วุฒิ ปริญญาตรี-โท อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ม.6-ปวส. อายุไม่เกิน 30 ปี
 • อัตราเงินเดือน
  • วุฒิ ปริญญาโท : 18,900 บาท
  • วุฒิ ปริญญาตรี : 15,000 บาท
  • วุฒิ ปวส. : 12,000 บาท
  • วุฒิ ปวช. : 10,150 บาท
  • วุฒิ ม.6. : 9,580 บาท
  • วุฒิ ม.3-ม.6. : 9,040 บาท

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://gpo.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ แผนกงานบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 1 องค์การเภสัชกรรม เบอร์ติดต่อ 02-2038153-5 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น