สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ) จำนวน 2 อัตรา

0
1333
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (Fiscal Policy Office) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
  • ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์ ฯลฯ
  • ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • เงินเดือน : 15,000 บาท
   • ต้องเป็นผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก ของ ก.พ.

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.fpo.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์: 02-273-9020 ต่อ 3156 โทรสาร: 02-273-9138
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น