กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หลายจังหวัด) รวม 46 อัตรา

0
13105
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หลายจังหวัด)

กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 46 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวส.ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560- 8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมป่าไม้เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน : 2 อัตรา (ขอนแก่น-นครศรีธรรมราช)
 2. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) จำนวน : 18 อัตรา (กทม.-เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ลำปาง-ตาก-สระบุรี-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-ชลบุรี-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช)
 3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน : 1 อัตรา (นครราชสีมา)
 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน : 1 อัตรา (ขอนแก่น)
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 6. เจ้าหน้าที่เผยแพร่ (ปวช.) จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 7. เจ้าหน้าที่การเกษตร (ปวช.) จำนวน : 2 อัตรา (อุดรธานี-นครราชสีมา)
 8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (ม.3/ม.ศ.3) จำนวน : 2 อัตรา (ลำปาง-อุดรธานี)
 9. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า (ม.3/ม.ศ.3) จำนวน : 2 อัตรา (สระบุรี)
 10. นายช่างสำรวจ (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา (ตาก)
 11. ช่างสำรวจ (ปวช.) จำนวน : 7 อัตรา (กทม.-ลำปาง-ตาก-อุดรธานี-นครราชสีมา-นครศรีธรรมราช)
 12. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ทักษะ ฯ) จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 13. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง (ทักษะ ฯ) จำนวน : 1 อัตรา (นครราชสีมา)
 14. พนักงานพิทักษ์ป่า (ทักษะ ฯ) จำนวน : 2 อัตรา (ชลบุรี)
 15. นิติกร (ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์) จำนวน : 2 อัตรา (สระบุรี-ขอนแก่น)
 16. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี สาขาการบัญชี) จำนวน : 1 อัตรา (ขอนแก่น)
 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 1 อัตรา (นครศรีธรรมราช)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครงานได้ทางอินเทอร์เน็ต https://forest.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560- 8 มกราคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่  สังกัดกรมป่าไม้ โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5628 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น