กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หลายจังหวัด) รวม 197 อัตรา

0
23874
กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (หลายจังหวัด)

กรมป่าไม้ (Royal Forest Department) เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 197 อัตรา วุฒิ ทักษะ-ม.3-ปวช.-ปวส.ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมป่าไม้เปิดรับสมัคร

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา (เชียงใหม่)
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน : 5 อัตรา (เชียงใหม่-อุดรธานี-ราชบุรี)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน : 4 อัตรา (กทม.-ตาก)
 • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) จำนวน : 4 อัตรา (ลำปาง-ตาก-อุดรธานี-นครราชสีมา)
 • เจ้าหน้าที่การเกษตร (ปวช.) จำนวน : 8 อัตรา (เชียงใหม่-สระบุรี-ขอนแก่น-สุราษฎร์ธานี)
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน : 9 อัตรา (กทม.-ตาก-ขอนแก่น-อุดรธานี-นครราชสีมา)
 • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร (ม.3/ม.ศ.3) จำนวน : 100 อัตรา (กทม.-เชียงใหม่-ตาก-สระบุรี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-ราชบุรี-สุราษฎร์ธานี)
 • ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า (ม.3/ม.ศ.3) จำนวน : 17 อัตรา (ลำปาง-ตาก-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-ราชบุรี-สุราษฎร์ธานี)
 • เจ้าหน้าที่ตรวจป่า (ม.3/ม.ศ.3) จำนวน : 11 อัตรา (ลำปาง-ตาก-อุดรธานี-ขอนแก่น-ราชบุรี)
 • เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ปวส.) จำนวน : 3 อัตรา (เชียงใหม่-ขอนแก่น)
 • นายช่างสำรวจ (ปวส.) จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 • เจ้าพนักงานการเกษตร (ปวส.) จำนวน : 2 อัตรา (กทม.)
 • ช่างเขียนแผนที่ (ปวช.) จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 • ช่างสำรวจ (ปวช.) จำนวน : 3 อัตรา (เชียงใหม่-ขอนแก่น-นครราชสีมา)
 • พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง (ทักษะ) จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)
 • พนักงานพิทักษ์ป่า (ทักษะ) จำนวน : 10 อัตรา (เชียงใหม่-ลำปาง-ตาก-สระบุรี-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-สุราษฎร์ธานี)
 • นักวิชาการป่าไม้ (ปริญญาตรีทางวนศาสตร์) จำนวน : 2 อัตรา (ตาก-นครราชสีมา)
 • นักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 1 อัตรา (ขอนแก่น)
 • นิติกร (ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์)จำนวน : 6 อัตรา (กทม.-ตาก)
 • บุคลากร (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 3 อัตรา (กทม.)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 4 อัตรา (กทม.-ขอนแก่น)
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี ทุกสาขา) จำนวน : 1 อัตรา (กทม.)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครงานได้ทางอินเทอร์เน็ต https://forest.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่  สังกัดกรมป่าไม้ โทร. 02-561 4292-3 ต่อ 5628 ในวันและเวลาราชการ
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น