กรมประมง (กทม.) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 18 อัตรา

0
2043
กรมประมง (กทม.) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง (Department of Fisheries) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 18 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่กรมประมงเปิดรับสมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

  • สัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • อื่นๆ ตามที่ระบุในประกาศกรมประมง

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง ณ กรมประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. (สถานที่รับสมัครแต่ละตำแหน่งตามแนบท้ายประกาศ) ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 13-21 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ โทร.0 2579 8567

แผนที่

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น